Меню

Бюджет

Про бюджет Солотвинської селищної територіальної громади на 2021 рік

УКРАЇНА
Солотвинська селищна рада
Івано-Франківського району Івано-Франківської області

РІШЕННЯ

від 23.12.2020 року №

Про бюджет Солотвинської
селищної територіальної громади
на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік», селищна рада

вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:
- доходи бюджету територіальної громади у сумі 192 279 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 190 781 800 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету –1 498 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету територіальної громади у сумі 192 279 800 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 190 559 400 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету 1 720 400 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
- профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 222 400 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 222 400 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд районного бюджету у сумі 250 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:
Надати право Солотвинській територіальній громаді, в особі фінансового управління селищної територіальної громади (О.Медвідь) за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б.Білусяк) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.
Уповноважити голову селищної територіальної громади М.Піцуряка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5 264 200 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:
1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями Бюджетного кодексу України, що надаються з Державного бюджету України бюджету а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів;
2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2021 рік за їх економічною структурою:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню селищної територіальної громади (О.Медвідь) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;
5) головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

10. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання селищної територіальної громади бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

11. Здійснювати з 1 січня 2021 року з бюджету територіальної громади на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

12. Надати право фінансовому управлінню селищної територіальної громади (О.Медвідь) за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б. Білусяк) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної територіальної громади.

13. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року

14. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення в десятиденний термін з дня його прийняття.

15. Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної територіальної громади з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б. Білусяк)

Голова селищної ради Манолій Піцуряк

 

Додаток

Loader Loading...
EAD Logo Надто довго?

Перезавантажте Обновіть документ
| Відкрити Відкрити в новій вкладці

Завантажити [52.50 KB]

Додаток

Loader Loading...
EAD Logo Надто довго?

Перезавантажте Обновіть документ
| Відкрити Відкрити в новій вкладці

Завантажити [21.50 KB]

Додаток

Loader Loading...
EAD Logo Надто довго?

Перезавантажте Обновіть документ
| Відкрити Відкрити в новій вкладці

Завантажити [72.50 KB]

Додаток

Loader Loading...
EAD Logo Надто довго?

Перезавантажте Обновіть документ
| Відкрити Відкрити в новій вкладці

Завантажити [20.00 KB]

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram