Меню

Бюджет

Про бюджет Солотвинської селищної територіальної громади на 2022 рік

УКРАЇНА

СОЛОТВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Восьме демократичне скликання

П’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

   21 грудня 2021 р                       смт. Солотвин                          №869/15/2021

Про бюджет

Солотвинської селищної територіальної громади

 на 2022  рік

(09560000000)

     Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  законом «Про Державний бюджет України на 2022 рік», рішенням обласної ради «Про обласний бюджет     Івано-Франківської області на 2022 рік», Солотвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

Визначити на 2022 рік:

-  доходи бюджету територіальної громади у сумі 225 347 300        гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету –      223 641 300 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету –1 706 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету територіальної громади у сумі 225 347 300      гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 223 454 100  гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету     1 893 200 гривень;

- профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 187 200 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі   187 200   грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади  у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,02        відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний  фонд селищного бюджету у сумі 250 000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право Солотвинській територіальній громаді, в особі начальника фінансового управління (О.Медвідь) за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б.Білусяк) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок  міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів.

Уповноважити голову селищної територіальної громади М.Піцуряка у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4 558 400 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частиною першою статті 71  статтею 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень бюджетних установ);

- на витрати визначені положенням про цільовий фонд .

 1. Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік за їх економічною  структурою:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Солотвинської селищної ради (О.Медвідь) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно  до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Здійснювати видатки з 1 січня 2022 року з бюджету територіальної громади на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
 1. Надати право фінансовому управлінню селищної ради (О.Медвідь) за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б. Білусяк)  при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної ради. 
 1. Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року.
 1. Додатки № 1- 3, 5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю селищної ради (В. Мандзюку) опублікувати дане рішення в десятиденний термін з дня його прийняття.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови селищної ради Ю. Іванишина і постійну комісію селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б. Білусяк)

Селищний голова                                            Манолій ПІЦУРЯК

 

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram