Меню

Діяльність ради

План роботи та проведення заходів Солотвинської селищної ради на лютий 2022 року

Селищний голова 

_________________Манолій Піцуряк

«______»_____________2022 рік 

 

План роботи та проведення заходів 

Солотвинської селищної ради на лютий 2022 року

Назва заходу  Час, місце проведення, виконавці Відповідальні/учасники Примітка 
Апарат 
Проведення нарад  у селищного голови  щоденно за участю структурних підрозділів без прав юридичної особи, 

щотижнево за участю всіх структурних підрозділів в тому числі юридичних осіб, та підприємств засновником, яких є селищна рада/

 селищна рада,

  

Селищний голова

Секретар селищної ради 

Загальний відділ

Керівники структурних підрозділів, керівники підприємств 

Забезпечення виконання Законів України, постанов та розпоряджень Кабміну Міністрів України, Міністерств розпоряджень та доручень обласної та районної державної адміністрації, рішень селищної  ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного  голови  щоденно селищний голова, заступники селищного голови, керуюча справами (секретар) виконкому

керівники структурних підрозділів та підприємств  

Нарада з керівниками освітніх закладів щодо роботи в умовах карантину  15.02.  перший заступник селищного голови, 

відділ освіти, молоді та спорту 

Засідання виконкому    керуюча справами (секретар) виконкому Струк І.Д. 
Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян  16.02.  керуюча справами (секретар) виконкому Струк І.Д

Загальний відділ

Участь у онлайн нарадах  по мірі необхідності  селищний голова, заступники,

керівники структурних підрозділів  

Підготовка матеріалів та участь у судових засіданнях  по мірі необхідності,  керуюча справами (секретар) виконкому\ головний спеціаліст – юрист 
Засідання адміністративної комісії  лютий головний спеціаліст – юрист
Договірна та претензійно-позовна робота  по мірі необхідності головний спеціаліст – юрист
Оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників  лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Добір персоналу на вакантні посади за заявками керівників структурних підрозділів, розміщення оголошень про вакансії в ЗМІ  лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Оформлення, ведення, видача та зберігання трудових книжок та їх дублікатів  лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Оформлення, ведення та зберігання особових карток П-2, особових справ працівників лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Організація обліку використання працівниками робочого часу лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Контроль за дотриманням графіка відпусток*. Облік відпусток усіх видів  лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Підготовка наказів про відпустки, відрядження, підвищення кваліфікації лютий головний спеціаліст  з кадрової роботи 
Загальний відділ 
Збір, узагальнення, аналіз та оприлюднення інформації щоденно  Загальний відділ
Забезпечення документаційно-технічної діяльності керівництва 

Cолотвинської селищної ради, ведення в Солотвинській селищній раді діловодства.

постійно  нач.відділу

спеціалісти відділу

Приймання, реєстрація, здійснення попереднього розгляду документів, передача згідно з розподілом обов’язків на розгляд Солотвинської селищної ради та на виконання, прийом, реєстрація та розсилка вхідної  і вихідної кореспонденції, рішень виконавчого комітету Солотвинської селищної ради,  розпоряджень селищного голови, інших документів Солотвинської селищної ради. постійно спеціалісти відділу
Здійснення контролю за строками проходження і виконання документів постійно відповідальні працівники
Надання методичної і практичної допомоги з питань ведення діловодства відділам та іншим структурним підрозділам селищної ради за окремим планом нач.відділу, 

зав. архівного сектору

Ведення прийому громадян. Видача довідок. З пн.- по пт. нач. відділу

спеціалісти відділу

Участь в нарадах, семінарах та ін. заходах за необхіднісю нач.відділу

спеціалісти відділу.

Ведення реєстраційних журналів та книг згідно номенклатури справ селищної ради постійно нач.відділу

спеціалісти відділу

Матеріально-технічне забезпечення  в підготовці та проведенні засідань виконавчого комітету та сесій селищної ради Відповідно до графіків проведення 

засідань

нач.відділу

спеціалісти відділу

Здійснення реєстрації звернень громадян, направлення для розгляду та контролю за дотриманням виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» постійно нач.відділу

спеціалісти відділу

Здійснення реєстрації запитів, направлення для розгляду та контролю за дотриманням виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» постійно нач.відділу

спеціалісти відділу

Забезпечення оформлення, обліку, зберігання бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів селищної ради і законність користування ними. постійно нач.відділу

спеціалісти відділу

Виконання завдань та доручень, які виникають в ході здійснення діяльності. Постійно нач.відділу

спеціалісти відділу

Контроль за виконанням рішень призовної комісії  Постійно Інспектор ВОС
Контроль за дотриманням призовниками правил військового обліку лютий Інспектор ВОС
Проведення заходів розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову війсьокву службу, складання та подання до військового комісаріату актів невручення повісток лютий Інспектор ВОС
Підготовка та подання донесення до військового комісаріату про зміни в облікових даних призовників лютий Інспектор ВОС
Управління соціального захисту та надання соціальних послуг 
Забезпечення виконання Законів України, постанов та розпоряджень Кабімену Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, розпоряджень та доручень обласної та районної державної адміністрації ,департаменту соціальної політики облдержадміністрації   рішень селищної  ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного  голови з питань соціального захисту та надання соціальних послуг Постійно відділ соціального захисту Н.Яремчук 
Реалізації заходів, проектів та програм  щодо соціального захисту населення постійно відділ соціального захисту 
Організація та проведення роботи комісії з питань надання   

матеріальної грошової допомоги 

6 числа кожного місяця відділ соціального захисту 
Організація та проведення роботи комісії з питань надання 

допомоги учасникам АТО та ООС, соціальної підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували 

у складі добровольчих формувань за рахунок коштів місцевого бюджету

за зверненням відділ соціального захисту 
Узагальнення та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, місячних, квартальних та річних звітів щодо соціального захисту та надання соціальних послуг постійно відділ соціального захисту
Інформування населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації постійно відділ соціального захисту 
Забезпечення прийому документів щодо призначення усіх видів державних соціальних допомог та пільг постійно відділ соціального захисту 
Передача  документів  із застосуванням електронного документообіг через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» щоденно відділ соціального захисту 
Проведення  інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо призначення усіх видів державних соціальних допомог та пільг постійно відділ соціального захисту 
Забезпечення прийому документів від окремих категорій населення з метою отримання  технічними та іншими засобами реабілітації  постійно відділ соціального захисту 
Здійснення  заходів щодо виявлення осіб, які потребують соціального захисту  та формування електронну базу таких громадян постійно відділ соціального захисту 
Проведення  відвідування та обстеження умов проживання громадян Солотвинської ТГ з числа соціально вразливих груп населення та визначення їх потреб  за потреби, при зверненні відділ надання соціальних послуг
Забезпечення безоплатного соціальне обслуговування громадян похилого віку,осіб з інвалідністю, які не мають родичів працездатного віку постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Здійснення  заходів щодо виявлення та формування електронної бази ,осіб ,сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Визначення  індивідуальні потреб зазначених осіб у соціальних послугах  постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Проведення соціально-профілактичної ,інформаційно-просвітницької  роботи спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей. постійно відділ надання соціальних послуг

В.Яблінчук 

Проводити оцінки потреб дітей, сімей, осіб, обстеження  матеріально-побутових потреб умов за згодою сімей постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Участь у заходах, нарадах  постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Прийом громадян з особистих питань постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Виконання доручень керівництва постійно відділ надання соціальних послуг В.Яблінчук 
Відділ земельних ресурсів та екології 
Здійснення прийому громадян та юридичних осіб. Надання роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність,викуп земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками. постійно Відділ земельних ресурсів та екології
Розгляд заяв з повним пакетом документів необхідних для вирішення питання по суті. постійно начальник відділу, спеціалісти
Підготовка проектів рішень селищної ради у галузі земельних відносин та погодження їх відповідно до Регламенту роботи Солотвинської селищної ради постійно спеціалісти відділу
Співпрацювати з органами виконавчої влади у галузі земельних відносин постійно спеціалісти відділу
Розгляд скарг по мірі поступлення постійно спеціалісти відділу
Робота з  вхідною кореспонденцією постійно спеціалісти відділу
Погодження документів із землеустрою

(технічна документація,проекти землеустрою )

постійно начальник відділу, спеціалісти
Виконувати доручення селищного голови та його заступників в межах посадової інструкції постійно начальник відділу, спеціалісти
Відділ економіки та соціально-економічного планування 
Робота з сайтом селищної ради, підготовка та збір матеріалів для розміщення на сайті, моніторинг заповненості сайту  Постійно начальник відділу, спеціалісти
Відповіді на запити профільних Міністерств, Департаментів, голови та заступників голови ОДА, РДА ,інших кореспондентів Постійно начальник відділу, спеціалісти
Робота по відкриттю ЦНАПу, подача заявки на субвенцію, план заходів, робота з експертами офісу проекту «PROSTO» Лютий-червень начальник відділу, спеціалісти
Робота з підприємцями, аналіз надходжень до бюджету громади, робота з податковою інспекцією Постійно начальник відділу, спеціалісти
Формування проекту інвестиційного паспорту Солотвинської селищної територіальної громади Жовтень-листопад начальник відділу, спеціалісти
Підготовка матеріалів щодо формування плану Стратегії розвитку Солотвинської територіальної громади Жовтень-листопад начальник відділу, спеціалісти
Реалізація проекту «Австрійські доти в Богрівці-свідки Великої війни» Постійно начальник відділу, спеціалісти
Реалізація проекту «Перспективи сталого розвитку сільських територій» Постійно начальник відділу, спеціалісти
Аналіз соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради Постійно начальник відділу, спеціалісти
Створення молодіжного простору   начальник відділу, спеціалісти
Участь у семінарах, вебінарах, он-лайн навчаннях Постійно начальник відділу, спеціалісти
Робота над проектами відділу Постійно начальник відділу, спеціалісти
Підготовка матеріалів на розгляд сесії Лютий-червень начальник відділу, спеціалісти
Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства
Підготовка відповідей на запити - листи від органів центральної, обласної , районної виконавчої влади. протягом місяця Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства

А.Гадачек

Участь у комісійних  об’їздах з перевірки зовнішнього протипожежного водопостачання згідно представленого графіку Солотвинським ДПРП –           лютий. Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства
Проведення обстеження та підготовка актів оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на території Солотвинської громади. лютий Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства
Проведення моніторингу за підготовкою об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року. лютий Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства
Розгляд заяв громадян. протягом місяця Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 
Звіт   по  електроенергії щомісячно   1 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт   по  заборгованості   по  всіх  сільських  

радах   

щомісячно   до  5 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт   з  праці   в Управління   статистики щомісячно  до  7 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про  податковий  розрахунок  сум   доходу, нарахованого  на   користь  платників

податків і  сум   утриманого  з  них  податку, 

а  також  сум  нарахованого  єдиного   внеску  

щомісячно до 20  числа   відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про  відомості  про   нарахування   заробітної   плати    застрахованим  особам   щомісячно до 20  числа   відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про   відомості  про  суми  нарахованого   доходу,  утриманого  та  сплаченого  податку  на  доходи  фізичних  осб  та  військового  збору       (форма  4 ДФ)   щомісячно до 20  числа   відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про   відомості  про  наявність  підстав  для   обліку  стажу   окремим  категоріям   осіб  відповідно  до  законодавства щомісячно до 20  числа   відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Інформація  по  електроносіях щомісячно   до  5 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Інформація  про фактичний  стан  використання  коштів щотижнево відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Інформація  про   фактичне  нарахування  заробітної  плати щомісячно   до  5 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Інформація  про   виконання  заходів,щодо  економічного та  раціонального  використанння  коштів   щомісячно   до  5 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Оприлюднення  укладених  договорів  та  виконання  робіт, послуг  придбаних  товарів,

оприлюднення  накладних  та  актів   виконаних робіт  на  Єдиному  Веб  порталі

Публічних  коштів Edata

щомісячно   до  3  числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Формування  реєстру виплат  на  виплату  допомог  на  лікування   та  покращенння  

матеріально   побутових  умов

щомісячно  до  15 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Нарахування      авансу  та  заробітної   плати,

відпускних    та   лікарняних

2  рази  на  місяць відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Зарахування   на  картки  авансу, заробітної  плати  та  допомог щомісячно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Внесення  змін  до  бюджетних  паспортів щомісячно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Довідки  про  зміни   до  кошторису щомісячно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Довідки  про  зміни   до  плану  асигнувань щомісячно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Формування   пакету документів  (юридичних

та  фінансових  зобов»язань,   платіжні  доручення)  за  виконані  роботи  товари   та  послуги,  в  системі   дистанційного  обслуго-вування  СДО

щоденно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Сканування  підтверджуючих  документів  та  відправлення   в  системі  дистаційного  обслуговування 

 Клієнт  Казначейства-  Казначейство

щоденно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Баланс  в програмі  АС  «Є- Звітність» щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт   про  фінансові   результати щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про надходження   та  використання   коштів  загального  фонду

(форма № 2м)

щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про надходження та  використання    коштів, отриманих  за  іншими  джерелами  власних  надходжень (форма №4- 2м) щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про надходження і використання    інших надходжень спеціального  фонду (форма №4- 3м) щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт  про  заборгованість  за  бюджетними

коштами  (форма № 7м)

щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Пояснювальна   записка щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Екологічний звіт щоквартально   до  8 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Звіт з праці щоквартально   до  7 числа відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Здійснюєм  прийом  і  контроль первинної документації (рахунків, актів виконаних робіт)  і готуєм її до розрахункової обробки щоденно відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Складання   меморіальних   ордерів на  підставі   відповідних  первинних  документів останній  день  місяця відділ бухгалтерського обліку  та  звітності 
Перенесення   меморіальних   ордерів   в   книгу   « Журнал  -  Головна» останній  день  місяця відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Складання  відомостей  та  актів   на  списання  матеріалів останній  день  місяця відділ бухгалтерського обліку  та  звітності
Фінансове управління
Аналіз виконання дохідної та видаткової частин бюджету Солотвинської селищної територіальної громади  за 9 місяців 2021 року. лютий Спеціалісти бюджетного відділу

 

Спеціалісти відділу

доходів

Проведення аналізу квартального звіту казначейства про виконання Солотвинського селищного бюджету 

за 9 місяців 2021 року.

лютий Спеціалісти бюджетного відділу

Спеціалісти відділу

доходів

Підготовка проектів рішень на сесію селищної ради:

  • проект рішення «Про стан виконання бюджету Солотвинської селищної територіальної громади  та затвердження звіту про виконання  селищного бюджету за 9 місяців 2021 року» 
  • проект рішення «Про внесення змін до селищного бюджету»
лютий Кулик Г.П

Спеціалісти бюджетного відділу

Спеціалісти відділу

доходів

Проведення аналізу стану фінансування галузей і підготовка довідок про внесення змін до помісячних розписів асигнувань. Протягом кварталу Спеціалісти бюджетного відділу
Аналіз заявок головних розпорядників коштів селищного бюджету на фінансування видатків. Протягом кварталу Спеціалісти бюджетного відділу
Підготовка та подання матеріалів щодо внесення змін до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду селищного бюджету на 2021 рік на погодження комісії селищної ради з питань бюджету. Протягом кварталу Спеціалісти бюджетного відділу
Підготовка та подання зведеної інформації щодо наявності та розподілу вільних залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів на початок року до департаменту фінансів ОДА. До 1 числа щомісячно Куляк І.С
Подання інформації щодо структури видатків місцевих бюджетів до департаменту фінансів ОДА. До 05 числа

щомісячно

Спеціалісти бюджетного відділу
Проведення узагальнення та  подання інформації до департаменту фінансів ОДА «Про фактичне нарахування заробітної плати працівникам бюджетної сфери»  До 8 числа щомісячно Спеціалісти бюджетного відділу
Аналіз стану виконання головними розпорядниками бюджетних коштів розпорядження голови селищної ради  від 16.03.2021 року   №37 щодо економного і раціонального використання коштів селищного бюджету  на 2021 рік та узагальнення інформації для подання до департаменту фінансів ОДА. До 05 числа

щомісячно

Спеціалісти бюджетного відділу
Підготовка та подання до департаменту фінансів інформації щодо обсягу видатків місцевих бюджетів, передбаченого на оздоровлення та відпочинок дітей до департаменту фінансів ОДА. До 01 числа

щомісячно

Спеціалісти бюджетного відділу
Подання інформації щодо виконання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів згідно розпорядження селищного бюджету від  30.03.2021р. №51.      До 15 числа щоквартально Спеціалісти бюджетного відділу
Подання поденного касового плану в управлінні ДКСУ. До 20 числа

щомісячно

Спеціалісти бюджетного відділу
Перевірка та аналіз паспортів бюджетних програм по головних розпорядниках бюджетних коштів. У тижневий термін після внесення змін до розпису селищного бюджету Спеціалісти бюджетного відділу
Подання інформації щодо стану виплати надбавок та доплат працівникам бюджетної сфери До 6 числа щомісячно Спеціалісти бюджетного відділу
Оформлення позики в управлінні ДКСУ на покриття тимчасових касових розривів. Щомісячно Приймак О.П
Аналіз заявок головних розпорядників коштів селищного бюджету на фінансування видатків. Протягом кварталу Спеціалісти бюджетного відділу
Підготовка та подання матеріалів щодо внесення змін до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду селищного бюджету на 2021 рік на погодження комісії селищної ради з питань бюджету. До 1 числа щомісячно Куляк І.С
Підготовка та подання зведеної інформації щодо наявності та розподілу вільних залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів на початок року до департаменту фінансів ОДА. До 5 числа щомісячно Приймак О.П.
Подання інформації щодо структури видатків місцевих бюджетів до департаменту фінансів ОДА. До 8 числа щомісячно Спеціалісти бюджетного відділу
Проведення узагальнення та  подання інформації до департаменту фінансів ОДА «Про фактичне нарахування заробітної плати працівникам бюджетної сфери»  До 05 числа

щомісячно

Спеціалісти бюджетного відділу
Аналіз стану виконання головними розпорядниками бюджетних коштів розпорядження голови селищної ради  від 16.03.2021 року   №37 щодо економного і раціонального використання коштів селищного бюджету  на 2021 рік та узагальнення інформації для подання до департаменту фінансів ОДА. До 1 числа щомісячно Куляк І.С.
Відділ освіти, молоді та спорту
Треті етапи Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад      Перша половина місяця відділ освіти, молоді та спорту 

О.Іванус  

Другий етап обласного конкурсу хореографічних колективів Третя декада місяця відділ освіти, молоді та спорту

О.Іванус 

Другий етап обласного конкурсу  з образотворчого мистецтва 15.02.2022 відділ освіти, молоді та спорту

О.Іванус 

Засідання міжшкільних методичних об’єднань             Друга половина місяця відділ освіти, молоді та спорту О.Іванус 
Нарада керівників закладів освіти (актова зала Солотвинського ліцею) 24.02.2022 відділ освіти, молоді та спорту О.Іванус 
Треті етапи Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад      Перша половина місяця відділ освіти, молоді та спорту О.Іванус 
Відділ культури, туризму, національностей та релігій
Відео-читання

«Біблія – священна книга християн»

Щонеділі Бібліотека с.Гута Марія Пацула
Поетичні читання до 125-ччя Євгена Маланюка

«На перехресті слова розіп’ятий»

01.02 Бібліотека с.Бабче Любов Іванчук
Звіт відділу культури в управлінні

«Річний звіт»

03.02 м.Івано-Франківськ Ірина Суслик
Літературний глобус

«Небесна Сотня у вирій полетіла»

05.02 Бібліотека с.Гута Марія Пацула
Вечір вшанування героя Володимира Суслика

«Ти завжди з нами в пам’яті, і в серці»

07.02 СК с. Монастирчани Роксолана Грицак
Круглий стіл

«Молодіжна політика в умовах децентралізації»

10.02 Базовий БК Ірина Суслик
Вечір патріотичної пісні

«Небесна сотня у вирій полетіла»

12.02 СК с. Монастирчани Роксолана Грицак
Майстер-клас
«Кавові витребеньки»
14.02 Базовий БК Христина Гут
Година пам’яті

«Небесна сотня з нами»

14.02 СК с.Кривець Леся Цюняк
Акція

«Любов виникає з любові: подаруй любов – подаруй книгу»

14.02 Бібліотека с.Пороги Марія Перегінець
Зустріч з учасниками подій в Афганістані

«Війна в Афганістані – незагоєна рана і застереження на майбутнє»

15.02 Солотвинська центральна публічна бібліотека Надія Тримбалюк
Вечір пам’яті

«Сивина Афгану»

15.02 Базовий БК Христина Гут
Літературний диліжанс

«Все починається з кохання»

15.02 Бібліотека с.Кричка Віра Білусяк
Фольклорне свято

«Стрітенські звичаї»

15.02. Будинок культури села Бабче Петро Катрич
Година історичної пам’яті

«Війна відгриміла та  пам’ять жива»

15.02 Бібліотека с.Яблунька Оксана Василишин
Мовний фреш 

«Мова – душа народу, поважаймо її»

18.02 Будинок культури с.Бабче Любов Іванчук
Дитяче свято 

«Українська мова – мова колискова»

18.02 БК с. Манява Леся Винник
Інформаційна година

«На варті наших душ – небесна Сотня»

18.02 Бібліотека с. Яблунька Оксана Василишин
Вечір-реквієм 

«Небесна Сотня з нами»

18.02 Базовий Будинок культури Христина Гут
Година пам’яті

«Зростаймо патріотами своєї країни»

19.02 СК с.Кричка Ганна Бітківська
Патріотична година

«Майдан… Ця сумна рояль. І невідомості безодня

20.02 СК с.Пороги Марія Саміляк
Пам’ятне віче

«Майдан: збереження та увічнення пам’яті»

20.02 Солотвинська центральна публічна бібліотека Світлана Паневник
Виставка

«Вічна слава героям Небесної Сотні»

20.02 Бібліотека с.Кричка Віра Білусяк
Онлайн-година

«Небесній Сотні шана й молитви»

20.02 Богрівський СК Тетяна Семків
Вечір пам’яті

«Ми сотнею пішли у небо»

20.02 Будинок культури с.Бабче Любов Іванчук
Вечір-реквієм  

пам’яті

«Небесна Сотня у вирій полетіла»

20.02 СК с.Маркова Ганна Боднарчук
Вечір пам’яті небесної сотні

«І в скорботі завмерла країна – відправляючи вас до небес»

20.02 БК с. Манява Леся Винник
Свято рідної мови

«Барвінкове розмаїття – мови рідної суцвіття»

20.02 Бібліотека с.Маркова Марія Крицька
Зустріч місцевих літераторів, поетів

«Спілкуйся українською»

20.02 Базовий БК Христина Гут
Конкурс читців

«До рідного слова торкаюсь душею»

21.02 Відділ культури Ірина Суслик
Літературна кав’ярня

«Серце нації б’ється у слові»

21.02 Бібліотека с.Пороги Марія Перегінець
Віртуальна мандрівка

«Без мови немає народу»

21.02 Бібліотека с.Гута Марія Пацула
Фольклорна хвилина

«Рідна мова, рідне слово»

21.02 СК с.Кривець Леся Цюняк
Тематичний вечір 

«Мова рідна – музика душі»

21.02 Богрівський СК Тетяна Семків
Мовознавчий форум

«Мово українська – гордосте моя»

21.02 Бібліотека с.Кричка» Віра Білусяк
Літературна година до 210-ої річниці Є.Гребінки

«Творець українського байкарства»

21.02 Бібліотека с.Кривець Любов Сапіжак
Тематичний вечір до 150-ччя Лесі Українки

«Щирими словами промовлятиму до людей»

21.02 СК с.Монастирчани Роксолана Грицак
Виставка

«І там, де звучить рідна мова – живе український народ»

21.02 Солотвинська центральна публічна бібліотека Надія Тримбалюк
Засідання клубу «Оберіг», читання віршів місцевої поетеси Марії Бойчук

«У рідній мові – цілий світ»

22.02 Бібліотека с.Яблунька Оксана Василишин
Година спілкування

«Мова мого народу»

23.02 СК с.Кричка Ганна Бітківська
Літературні читання

«Думками Лесі Українки»

25.02 Солотвинська центральна публічна бібліотека Світлана Паневник
Літературні читання

«Я жива, я вічно жити буду»

25.02 СК с.Маркова Ганна Боднарчук
Читання

«Леся Українка надихає»

25.02 Бібліотека с.Богрівка Тетяна Боднарчук
Виставка

«Вітрила Лесиної долі»

25.02 Солотвинська центральна публічна бібліотека Надія Тримбалюк
Служба у справах дітей 
Здійснювати контроль за своєчасним виконанням наказів, доручень, розпоряджень Протягом

місяця

Касько Н.Т.
Розгляд звернень громадян Протягом місяця Касько Н.Т.
Вести роботу з поточною документацією, здійснювати підготовку інформації, довідок з питань, які відносяться до компетенції служби Протягом

місяця

Касько Н.Т.

Гриців І.Р.

Гогільчин С.В.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини 1раз у місяць Касько Н.Т.

Члени комісії

Робота з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом місяця Касько Н.Т.

Гриців І.Р.

Гогільчин С

Організація роботи щодо попередження жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення. Протягом місяця Касько Н.Т.

Гриців І.Р.

Гогільчин С.В.

Організація роботи щодо своєчасного виявлення та обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах Протягом місяця Касько Н.Т.
Забезпечення організації та проведення рейдів, з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушенням серед дітей. Раз у місяць Касько Н.Т.
Участь у семінарах, нарадах з питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед них. Протягом місяця Касько Н.Т.

Гриців І.Р.

Гогільчин С.В.

Надавати методичну, консультаційну допомогу громадянам з питань опіки та піклування, розвитку альтернативних сімейних форм виховання та захисту законних прав та інтересів дітей. Протягом місяця Касько Н.Т.
Всеукраїнський  профілактичний захід «Урок» . З метою виявлення дітей, які з початку навчального року не приступили до занять у загальноосвітніх навчальних закладах. Протягом місяця Касько Н.Т.

Гриців І.Р.

Гогільчин С.В.

 

Заходи 

- засідання виконкому 

Керуючий справами (секретар) виконкому                        І.Д.Струк 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram