Діяльність ради

Проект Рішення "Про цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва "

УКРАЇНА СОЛОТВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Івано-Фанківського району Івано-Франківської області восьме демократичного скликання четверта сесія

Проект Рішення
Про цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021-2025 роки

Відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2002 року № 640/2002 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” (із змінами і доповненнями), керуючись ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та враховуючи позитивну роль програми “Власний дім”,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021-2025 роки (додається).

2. Встановити що фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                        Манолій Піцуряк

 

 

 

 

Затверджено

рішенням селищної ради

від       2020 р. №

 

ПАСПОРТ

цільової програми підтримки індивідуального будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення

“Власний дім” на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Солотвинська селищна рада

 

 1. Розробник програми: виконавчий комітет селищної ради.

 

 1. Термін реалізації програми 2021-2025 роки

 

 1. Обсяги фінансування програми: в межах кошторисних призначень

 

5.Очікувані результати виконання програми.

 • будуть створені умови для підвищення доступності кредитів на будівництво житла сільським населенням;
 • збільшити кількість громадян, які скористалися пільговими кредитами на будівництво житла;
 • будуть створені механізми та налагоджена система часткового вирішення житлових і побутових проблем та створено систему соціальної адаптації найбільш соціально вразливих категорій громадян.

 

 1. Термін проведення звітності – щорічно.

 

Цільова програма підтримки індивідуального будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021- 2025 р.р.

 

І. Загальні положення

Цільова програма підтримки індивідуального будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» (далі - Програма) розроблена відповідно до указу Президента України від 27.03.1998р. № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», «Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі», затверджених Постановою КМУ від 5.10. 1998р. № 1597, «Правил надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками області», затверджених розпорядженням Івано-Франківської ОДА від 09.10.2002р. №759.

 

 1. Мета програми

Програма спрямована на підвищення рівня надання громадянам пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла, створення додаткових умов для забезпечення житлом сільських жителів.

 

III. Основні завдання програми

 • зростання обсягів житлового будівництва на селі шляхом надання довгострокових кредитів (до 30 років);
 • збільшення кількості введеного в експлуатацію житла завдяки першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових об'єктів з високим рівнем готовності;
 • соціальна орієнтованість будівництва - першочергове надання кредитів багатодітним та молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери села;

- удосконалення планування території шляхом надання практичної допомога індивідуальним забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель тощо.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення.

Матеріально-технічне забезпечення забудовників передбачено вести за однією з двох схем:

 • самостійне придбання забудовником всієї номенклатури будівельних матеріалів, конструкцій,
 • виробів, обладнання в повному чи частковому об'ємі на вільному ринку за рахунок власних і залучених коштів;

- повна чи часткова комплектація житлових будинків необхідними матеріалами чи обладнанням структурними підрозділами Фонду на договірній основі в рахунок наданого пільгового кредиту.

 

 1. Фінансове забезпечення програми.

Формування коштів здійснюється за рахунок державного, обласного, районних    і сільського бюджетів, власних коштів забудовників та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Реалізує програму - обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд). Формування коштів Фонду передбачається із залученням різних джерел фінансування на трьох рівнях:

- державному, обласному, районному. Можливе також залучення коштів сільського та селищного бюджетів.

Розподіл коштів на фінансування кредитування житла здійснюється у

такому порядку: 60 % вартості за рахунок коштів державного бюджету, 40 % - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Витрати Фонду для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам фінансуються відповідно до затверджених головним розпорядником коштів місцевого бюджету кошторисів.

Однією з основних переваг програми є реінвестування коштів, виділених для кредитування житлового будівництва на селі, шляхом їх повернення до державного та місцевих бюджетів для подальшого використання розвитку програми.

Головними напрямками використання коштів є:

- видача довгострокових (до 20 років) пільгових (під 3% річних) кредитів на будівництво (добудову, купівлю) індивідуального житла та будівництво господарських споруд;

- газифікацію та електрифікацію житлових будинків, будівництво інженерних мереж та підключення їх до наявних комунікацій;

- придбання незавершеного будівництвом та готового житла з проведенням його добудови та реконструкції;

- проведення заходів з енергозбереження.

 

VІ. Очікувані результати.

Реалізація Програми орієнтована на досягнення змін у таких сферах:

 • будуть створені умови для підвищення доступності кредитів на будівництво житла сільським населенням;
 • збільшити кількість громадян, які скористалися пільговими кредитами на будівництво житла;
 • будуть створені механізми та налагоджена система часткового вирішення житлових і побутових проблем та створено систему соціальної адаптації найбільш соціально вразливих категорій громадян.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                                                               До Програми індивідуального житлового будівництва на

                                                                                                                                     та поліпшення житлових умов сільського населення

                                                                                                    “Власний дім” на 2021-2025 роки

 

Перелік заходів, обсягів та джерела фінансування 

 

 

№ з/п

Найменування заходу та Виконавець Термін виконання заходу Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн. 2021-2025 рр. Очікувані результати
1 Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в обсягах наявних ресурсів  

 

Обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі

 

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет (загальний фонд)

 

 

2021 р. – 30,0

2022 р. – 40,0

2023 р. – 60,0

2024 р. – 75,0

2025 р. – 80,0

 

 

Збільшення кількості громадян, які отримали пільговий кредит

 

 

 

 

Селищний голова
Манолій Піцуряк
© Copyright 2021 -Солотвинська селищна рада - Всі права захищені
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram