Діяльність ради

Проект Програма соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік

Затверджено рішенням селищної ради  №________ від _____________2021 року

Програма соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік

 

Затверджено

рішенням селищної ради  №________

від _____________2021 року

 

Програма

соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік

Структура програми соціально-економічного розвитку

Солотвинської селищної ради

 1. Вступ
 2. Аналітична частина.

2.1. Географічне розташування Солотвинської селищної ради, опис суміжних територій.

2.2 Демографічна ситуація.

2.3.Земельні ресурси.

2.4.Водні ресурси.

2.5.Лісові ресурси.

 1. Демографічна ситуація, ринок праці.
 2. Стан розвитку інфраструктури.

4.1. Дорожня інфраструктура.

4.2.Житлово-комунальне господарство.

4.3.Вирішення проблем поводження із ТПВ.

4.4. Ремонт вулиць територіальної громади.

4.5.Вуличне освітлення.

4.6.Доступ до мережі інтернет.

4.7.Транспорт і зв»язок.

5.Соціально-культурна інфраструктура.

5.1. Освіта.

5.2.Культура.

5.3.Охорона здоров»я.

6.Розвиток підприємництва.

7.Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку.

 1. SWOT-аналіз розвитку Солотвинської селищної ради.

9.Фінансово-бюджетна складова розвитку Солотвинської селищної ради.

10.Цілі та пріоритети розвитку  Солотвинської селищної ради.

11.Основні завдання та механізми реалізації Програми.

12.Фінансове забезпечення Програми соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік.

 

 

                   1.Вступ

Солотвинська селищна рада була утворена 01 січня 2021 року згідно Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до Конституції Українита відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12 червня 2020 р. № 714-р.До складу громади увійшли наступні населені пункти: смт.Солотвин, с.Гута, с.Пороги, с.Яблунька, с.Богрівка, с.Кричка, с.Кривець, с.Раковець, с.Манява, с.Маркова, с.Бабче, с.Монастирчани. План соціально-економічного розвиткуСолотвинської селищної ради на 2021 рік було розроблено відповідно до закону України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Основною метою Програми соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради є створення умов для повноцінного функціонування  громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Солотвинської селищної громади на 2021 рік.У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть затверджуватися рішеннямселищної ради за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій.Основні зусилля Солотвинської селищної ради у 2021 році будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки громади, досягнення якісних зрушень в економічній та соціальній сферах, розвиток підприємництва, забезпечення продуктивності праці та підвищення рівня життя.

2.Аналітична частина

В цьому розділі аналізується стан та тенденції соціально-економічного розвитку населених пунктів громади , вивчаються переваги об’єднання в громади та конкретні проблеми кожного населеного пункту.

Входять наступні підпункти – географічне розташування громади, опис суміжних територій, демографічна ситуація, ринок праці громади, стан розвитку інфраструктури громади, динаміка та особливості соціально-економічного розвитку, фінансово-бюджетна ситуація  та інші дані.

Важлива роль віддається аналізу, завдяки якому вдалося виявити сильні та слабкі сторони громади, можливості та загрози, які мають вплив на розвиток Солотвинської селищної ради. В такий спосіб нам вдасться побачити потенційно сильні сторони в розвитку нашої громади та зрозуміти, які необхідно для цього зробити конкретні кроки та виконати певні завдання, визначити сильні та слабкі сторони громади, її можливості та загрози, що впливають на розвиток громади у цілому.

 

2.1  Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій.

 

Клімат громади — помірно-континентальний, вологий з прохолодним літом та м'якою зимою. Середня температура липня у рівнинній частині +18°C, у гірській — від +12 до +16 °C, середньо січнева відповідно -4 ... -6 °C. Центр селищної ради смт. Солотвин розташований впередгір»ї Горганів над річкою Бистрицею Солотвинською за 40 км до обласного центру та районного центру в м. Івано–Франківськ автошляхами та за 22 км до найближчої залізничної станції в м. Надвірна. Згідно адміністративно територіального поділу Солотвинська селищна рада входить до Івано-Франківського району Івано-Франкіівської області.Солотвинська селищна рада межує з Дзвиняцькою ТГ та Богородчанською селищною громадою.

Всього площа Солотвинської селищної ради 377,6 кв.км.

 

Відстань та розташування між населеними пунктами Солотвинської селищної ради подані нижче в таблиці 2.2.1.

 

 

Назва населеного пункту Відстань до центру громади (кілометри доріг)
1. с. Гута 20
2. с. Пороги 16
3. с. Богрівка 13
4. с. Кричка 13
5. с. Яблунька 11
6. с. Кривець 8
7. с. Раковець 4
8. с. Манява 9
9. с.Маркова 3
10. с.Бабче 7
11, с.Монастирчани 3

 

2.2Земельні ресурси.

 

Основним ресурсом Солотвинської селищної ради є земельні ресурси.

Із усіх земель Солотвинської селищної ради37693 га поза межами громади та 9467,23 га в межах громади, або 35 відсотків, займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєнності земель.  Тобто сільськогосподарські землі складають 9791,95 га поза межами населених пунктів та 6442,82 га в межах населених пунктів.

Забудовані землі складають 1011,62 га поза межами населених пунктів та 858,46 га в межах населених пунктів.

На даний час існує питання по проведенню грошової оцінки по всіх населених пунктах. Також потрібно розробити генеральні плани. Генеральні плани потребують такі населені пункти:с.Бабче, с.Кривець, с.Раковець, с.Кричка, с.Яблунька, с.Богрівка. Встановлення  та зміни меж потребують наступні населені пункти : с.Маркова, с.Бабче, с.Раковець, смт.Солотвин, с.Кричка, с.Яблунька, с.Богрівка, с.Пороги.

Таким чином, розробка проекту землеустрою щодо інвентаризації земель та встановлення меж селищної ради і її населених пунктів має бути першочерговим завданням, що визначено Програмою соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради

Для ефективного управління земельними ресурсами необхідно створити цифрову карту розподілу земельних угідь з чітко визначеними межами масивів та окремих земельних ділянок на базі існуючих геоінформаційних систем.

2.3. Водні ресурси.

Головною водною артерією громади є р. Бистриця Солотвинська, потік Любинець та р. Манявка. Бистриця Солотвинська бере початок з джерел при підніжжі гір Малої Сивулі і Бистрика, неподалік від урвища Пекло, в найвищій частині Горган, на висоті 1390 м. Тече переважно на північний схід майже паралельно до Бистриці Надвірнянської. Бистриця Солотвинська зливається з Бистрицею Надвірнянською при південній частині Вовчинецького пагорба (біля села Вовчинець). Тут вони утворюють єдину Бистрицю, яка тече 17 км впадає у Дністер (на висоті 232 м).

Водні ресурси складають пла межами населених пунктів 307,57 га та в межах населених пунктів 128,31 га.

2.4. Лісові ресурси. Площа лісів і лісових насаджень складає 25557,21 га поза межами населених пунктів та 1581,80 га в межах населених пунктів. Переважає дуб, граб, ясен, бук; з хвойних - сосна, ялина; росте також береза, осика, тополя, липа..

 1. Демографічна ситуація, ринок праці .

До Солотвинської селищної ради входить 12 населених пунктів із загальною чисельністю населення 26587 чол.               .

Міське населення – 3645 чол.

Сільське населення – 22942 чол.

 

Інформація про кількість населення в розрізі по кожному населеному пунктів Солотвинської селищної радиподана в таблиці 3.2

Таблиця 3.2

Назва населеного

пункту

Кількість населення Пенсіонери Багатодітні

Сім»ї

Малозабезпечені

Сім»ї

Народилося Померло Прибуло Вибуло
1.     Адміністративний

центр ОТГ –

смт. Солотвин

3645 1106 38 105 25 54 107 64
2.     с. Гута 1144 246 30 48 13 12 17 -
3.     с. Пороги 3319 720 25 29 52 35 27 20
4.     с. Яблунька 1988 459 57 93 29 20 36 41
5.     с. Кричка 1677 510 16 11 11 27 10 18
6.     с. Богрівка 857 146 18 28 10 10 9 9
7.     с. Кривець 1939 300 28 50 22 22 - -
8.     с. Раковець 2032 501 34 115        
9.     с. Манява 3213 1134 24 51 28 34 46 32
10.                       с.Маркова 2888 532 21 74 27 46 14 32
11.                       с.Бабче 2437 634 26 91 19 32 32 26
12.                       с.Монастирчани 1448 262 23 27 23 23 11 24

 

Загальна кількість безробітних складає 263 чол., що становить 0,03 відсотки від зайнятого населення.

 

4.Стан розвитку інфраструктури Солотвинської селищної ради

 

                   4.3.  Вирішення проблеми поводження із ТПВ.

 

Дане питання одне із пріоритетних, для вирішення якого Солотвинська селищна рада запланувала виконання переліку певних завдань.

Основні заходи на 2021 рік:

 • закупівля сміттєвих контейнерів для роздільного сміттєсортування;
 • впровадження програми екологічної освіти та поводження з ТПВ в закладах шкільної і дошкільної освіти;
 • покупка сміттєвоза.

 

             4.4 Ремонт вулиць територіальної громади.

Через недостатнє фінансування дорожньої галузі в основному проводилися роботи тільки з ямкового ремонту покриття доріг та роботи, необхідні для підтримки мережі доріг. Томустан доріг місцевого значення можна охарактеризувати як незадовільний.

Окремі дороги потребують капітального ремонту. Деякі з них перебувають без твердого покриття.  Потрібен капітальний ремонт доріг в с. Богрівка, с. Кричка, с. Манява, с. Маркова, с. Бабче, с. Кривець, с. Монастирчани, смт. Солотвин.

.

 

Основні заходи на 2021 рік:

 • розробка Програми ремонту комунальних доріг Солотвинської селищної ради;
 • ремонт мостових переходів;
 • визначення та облаштування місця для паркування вздовж центральних доріг;
 • встановлення та ремонт сучаснихавтобуснихзупинок в населених пунктах;
 • провести поточний ремонт дорожнього покриття вулиць населених пунктів:

     4.5.Вуличне освітлення.

В загальному території населених пунктів Солотвинської селищної ради освітлені на 55%. Відповідно, постає питання в необхідності покращення освітленості вулиць населених пунктів та в перевірці технічного стану діючих  електричних мереж зовнішнього освітлення.

Основні заходи на 2021 рік:

 • проведення ремонту та відновлення вуличного електроосвітлення в населених пунктах територіальної громади,
 • здійснення розбудови існуючої мережі зовнішнього освітлення та переобладнання її на економний режим енергоспоживання

               5.1.Освіта.

Згідно рішення виконавчого комітету Солотвинської селищної ради від 05.01.2021р.№3 «Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Солотвинської селищної ради на 2020-2021 навчальнийрік» затверджено мережу закладів освіти Солотвинської селищної ради на 2020-2021 навчальний рік. До складу закладів загальної середньої освіти Солотвинської селищної ради увійшло:

7ліцеїв – Солотвинський, Бабченський, Гутівський, Манявський, Марківський, Порогівський,Яблунський;

5 гімназій – Богрівська, Кривецька,Кричківська, Монастирчанська, Раковецька.

В даних закладах освіти створено 183 класи, що налічують 3400 здобувачів освіти. Для дітей дошкільного віку організовано роботу 3 закладів дошкільної освіти ( Солотвинський ЗДО №1 «Дзвіночок», Солотвинський ЗДО «2 «Струмочок», Яблунський ЗДО «Едельвейс»),а також у 5-ти гімназіях (Богрівська, Кривецька, Кричківська, Монастирчанська, Раковецька) та 3-х ліцеях ( Манявському, Марківському, Бабченському) створено 17 груп з наповнюваністю 352 вихованці. У грудні 2020 року створено Порогівський ЗДО «Джерельце» , який навесні заплановано ввести в експлуатацію , що забезпечить отримання якісної дошкільної освіти для 100-ти вихованців у 4-х навчально-виховних групах.

Для організації дозвілля та виховання учнівської молоді на базі Солотвинської селищної ради функціонує Солотвинський центр позашкільної освіти – 18 груп на 325 учнів.

Дана мережа закладів є оптимальною для забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Мережа дошкільних установ збережена та потребує розширення.

Керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  «Про культуру», «Про туризм», «Про національні меншини в Україні», «Про свободу совісті та релігійних організацій»,   підготовлено Програму культурного  розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік.

У Програмі  визначено цілі та завдання культурної політики на 2021 рік, спрямованих  на розвиток культурної діяльності, туристичної інфраструктури населених пунктів, що увійшли в Солотвинську селищну раду з метою надання якісного дозвілля жителям  територіальної громади та гостям краю

          Мета програмивироблення та втілення єдиного напрямку культурного розвитку Солотвинської  територіальної громади у 2021 році в контексті єдиного культурного простору Івано-Франківської області, що вимагатиме чіткої взаємодії зі всіма гілками влади.

Пріоритетними напрямками соціально - економічного розвитку громади в галузі культури будуть збирання, збереження, відродження і розвиток української національної культури, народного фольклору, зміцнення і примноження культурного потенціалу в населених пунктах, якісне надання культурно-дозвіллєвих послуг та  розвиток туристичної інфраструктури краю.

Культурні надбання населених пунктів, що увійшли в склад Солотвинської селищної ради, надзвичайно багатогранні, цікаві і ґрунтуються на давніх бойківських звичаях, традиціях, в яких відтворюється побут наших предків. Єдине, все це потрібно записати, зберегти і передати наступним поколінням, щоб ми мали унікальну можливість завдяки народному фольклорну розвинути туристичну інфраструктуру краю і передати свої цінності гостям нашого краю. На даний час культурні послуги на території нашої громади забезпечують 12 закладів культури,з них 1 базовий, 4 Будинки культури та 8 сільських клубів:

Назва закладу Кількість людей,

які працюють

Кількість населення, що обслуговують
1. Солотвинський базовий Будинок культури 5 постійні та

2 тимчасові

(зимовий період)

3343
2. Раковецький БК 3 1894
3. Манявський БК 3 3036
4. Бабченський БК 2 2264
5. Марківський СК 2 2668
6. Монастирчанський СК 2 1310
7. Кривецький СК 2 1791
8. Кричківський СК 2 1544
9. Яблунський СК 3 1829
10. Богрівський СК 2 788
11. Гутівський СК 3 1030
12. Порогівський БК 3 2992

 

В закладах проводяться різноманітні масові заходи, організовується робота гуртків художньої самодіяльності, різноманітних студій, любительських об’єднань тощо. Колективи беруть участь в обласних та Міжнародних конкурсах та фестивалях. В громаді також є три колективи, які мають звання «народний аматорський»  - хор с.Яблунька та вокальний колектив с.Гута «Бистриця», вокальний ансамбль «Міжгірянка» Солотвинського БК, який, на жаль, не має окремої ставки

Культурні послуги для населення надають також бібліотеки, яких в громаді є:

 

Назва закладу

 

Кількість людей,

які працюють

1. Солотвинська публічна центральна бібліотека 3
2. Солотвинська бібліотека №2 1
3. Дитяча бібліотека селища Солотвин 2
4. Бібліотека-філіал с. Раковець 1
5. Бібліотека-філіал с.Манява 1
6. Бібліотека-філіал с. Бабче 1
7. Бібліотека-філіал с. Маркова 1
8. Бібліотека-філіал с. Монастирчани 1
9. Бібліотека-філіал с. Кривець 1
10. Бібліотека-філіал с. Кричка 1
11. Бібліотека-філіал с. Яблунька 1
12. Бібліотека-філіал с.Богрівська 1
13. Бібліотека-філіал с.Гута 1
14. Бібліотека-філіал с. Пороги 1

 

Щороку книжковий фонд бібліотек поповнюється централізовано з обласного обмінного фонду, виписується періодика та працює інтернет-центр при Солотвинській центральній публічній бібліотеці, а також фонд поповнюється за рахунок активних читачів, які  беруть участь в акції «Подаруй книжку».

На території Солотвинської селищної ради функціонує дитяча музична школа, в якій працюють 28 викладачів та 4 технічні працівники. Музичну освіту в школі отримують 181 учень, які представляють свої таланти на обласних музичних конкурсах. Викладачі школи беруть активну участь в культурно-громадському житті  селища. На базі закладу створено оркестр народних інструментів, вокально-інструментальний ансамбль «Воля» та різноманітні музичні і вокальні дуети, тріо, квартети тощо.

В селищі Солотвин розташований центральний парк, який потребує реконструкції   облаштованих місць відпочинку  та розваг для жителів громади.

Проблемні питання:

-недостатнє бюджетне фінансування;

-незадовільний технічний стан будинків закладів культури,

- відсутнє матеріально-технічне забезпечення;

- відсутність інформаційно-туристичних центрів, путівників, картосхем.

 

Основні завдання на 2021 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-гарантування прав громадян у сфері культури і туризму;

-удосконалення системи культурних  послуг для всіх верств населення;

- підготовка і проведення культурно-мистецьких масових заходів всіх рівнів на відповідному організаційному рівні;

-співпраця і об’єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій зацікавлених у динамічному розвитку культури та туризму;

-розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт  приміщень ІІ поверху Солотвинського базового Будинку культури, заміни опалювальної системи, облаштування санвузлів.

- придбання обладнання для організації масових заходів в умовах карантину (заходів на свіжому повітрі): екран, кінопроектор, ноутбук, крісла-груші.

- капітальний ремонт Солотвинської центральної публічної бібліотеки (приміщення в аварійному стані).

- створення відеопрезентаційних роликів з культурно-туристичної привабливості Солотвинського краю;

- організація фестивалю садових скульптур;

- реконструкція центрального парку в селищі Солотвин в ITPark;

- реконструкція пам’ятника воїнам ІІ Світової війни, перенесення мощів з парку на цвинтар;

 1. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку

 

                 8.SWOT-Аналіз розвитку Солотвинської селищної ради

 

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Вигідне географічне розміщення

2. Розвинене дорожнє сполучення

3. Повнокомплектні школи

4. Наявне вуличне освітлення.

5.Газифікація, електрифікація, зв»язок.

6. Підтримання традицій

7. Велика кількість підприємців, які швидко адаптуються в нових економічних умовах

8. Сприятлива екологічна ситуація

9.Інвестиційна привабливість

 

1. Низький рівень екологічної свідомості

2. Слабкий рівень залучення інвестицій

3. Незадовільний стан утримання доріг;

4. Відсутність зон відпочинку в населених пунктах громади

5. Високий рівень безробіття.

6. Низький середній рівень оплати праці.

7. Низький рівень іноземних та внутрішніх інвестицій

8. Низький рівень громадської активності

9. Висока частка тіньової економіки

10.Низький рівень платоспроможності населення

11. Відсутність можливості утилізації ТПВ

12. Складна демографічна ситуація.

13. Відсутній розвиток промисловості.

14. Низькі доходи населення..

15. Мінімальне створення робочих місць.

Можливості Загрози
1. Туристичний потенціал (сільський, зелений, рекреаційний, піший тощо)

2. Залучення інвестицій (донорських організацій, іноземних, державних та приватних)

3. Впровадження нових технологій та енергозберігаючих заходів

4. Наявність земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками

5. Наявність вільних сегментів для

ведення бізнесу

6. Розвиток спортивного виду діяльності (футбол, міні футбол, волейбол тощо)

7. Проекти збільшення податкової бази на основі впорядкування земельної власності

1. Нестримне старіння, зменшення кількості працездатного населення

2. Обмеженість фінансових ресурсів

3. Дефіцит кваліфікованих кадрів

4. Зростання трудової міграції і втрата трудових ресурсів

5. Продовження або замороження військового конфлікту на сході України.

 

 

 1. Фінансово-бюджетна складова розвитку Солотвинської селищної ради.

Керуючись Бюджетним кодексом України,Законом України « Про місцеве самоврядування вУкраїні», Законом  « Про Державний бюджет України на 2021 рік» селищна рада вирішила :

 • доходи бюджету територіальної громади загального фонду складають 190781800 гривень та доходи спеціального фонду - 1498000;
 • видатки бюджету громади по загальному фонду складають 190559400 гривень, видатки спеціального фонду – 1720400 гривень;
 • профіцит загального фонду бюджету громади в сумі 222400 гривень
 • дефіцит спеціального фонду бюджету громади складає 222400 гривень

Згідно розподілу видатків Солотвинської селищної ради на 2021 рік основні видатки будуть спрямовані на :

 • організацію благоустрою населених пунктів в сумі 1100000 грн;
 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 450000 грн;
 • забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 430000 грн;
 • багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню в сумі 2700000 грн;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 501200 грн;
 • утримання Солотвинської селищної ради – 15727700 грн;
 • утримання відділу освіти-157554300 грн;
 • утримання відділу культури – 11669400 грн;
 • Фінансове управління – 2122200 грн;

Основними доходи Солотвинської селищної ради:

 • Податок на доходи фізичних осіб – 19998600 грн;
 • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 2445900 грн;
 • Внутрішні податки на товари і послуги – 1104100 грн;
 • Місцеві податки- 8841300 грн;
 • Неподаткові надходження -260100 грн;
 • Власні надходження бюджетних установ – 1498000 грн;
 • Офіційні трансферти – 158131800 грн.

Основним завданням Солотвинської селищної ради є посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

 1. Цілі та пріоритети розвитку Солотвинської селищної ради

Ціллю та пріоритетами розроблення Програми соціально-економічного розвитку – є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Солотвинської селищної ради, забезпечення соціальної та економічної  єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за  рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Для досягнення мети Програми було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

 

Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання
 

 

 

 

 

 

1. Сприяння розвитку економіки;

 

 

1.1. Розвиток інвестиційної  політики на території громади;

 

 

1.1.1.Підготовка інвестиційних  продуктів;

1.1.2.Формування позитивного інвестиційного іміджу громади;

1.1.3.Розвиток партнерських відносин з громадами Європи;

 

1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу;

1.2.1. Просування і реклама місцевого виробника, сприяння  розвитку малого та середнього  бізнесу;

1.2.2. Розвиток економічних  кластерів, в т.ч. сільськогосподарських;

1.2.3.Прозорість та спрощення  процедур реєстрації бізнесу;

1.3. Розвиток туризму;

 

1.3.1. Створення туристичної зони на території громади;

1.3.2. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. агротуризму;

1.3.3. Просування і реклама  місцевих туристичних продуктів;

1.3.4. Створення пунктів прийому природної продукції лісу (ягід, грибів, горіхів тощо);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Покращення інфраструктури громади;

 

2.1.Покращення якості стану дорожнього покриття

 

 

 2.1.1. Поточний та капітальний ремонт доріг;

2.1.2. Поточний та капітальний ремонт доріг місцевого значення;

2.1.3. Ремонт та будівництво мостових переходів;

2.2. Покращення технічного стану комунальних будівель;

 

2.2.1.Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків, з придбанням відповідного інвентаря, офісної та комп’ютерної техніки;

2.2.2. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт, приміщень закладів освіти;

2.2.3. Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури;

2.2.4. Капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я;

2.3. Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики об’єднаної громади 2.3.1. Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

2.3.2. Модернізація обладнання, заміна вікон, дверей та котлів;

2.3.3. Утеплення фасадів та даху приміщень.

2.4. Вирішення проблеми поводження із ТПВ 2.4.1. Забезпечення організованого вивозу сміття;

2.4.2. Підвищення екологічної свідомості;

2.4.3. Висвітлення у місцевих ЗМІ та офіційному сайті громади важливості збереження екології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Підвищення якості надання соціальних та адміністративних послуг.

3.1. Забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти 3.1.1. Виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення механізмів управління ДНЗ

.3.1.2. Комп’ютеризація закладів освіти, культури та забезпечення доступу до мережі Інтернет;

3.1.3.Збереження мережі загальноосвітніх закладів, підтримка їх ефективного функціонування;

3.2. Підвищення  ефективності та якості роботи галузі охорони здоров’я. 3.2.1. Дооснащення відповідним обладнанням, апаратурою, реагентами, медикаментами та виробами медичного призначення;

3.2.2.Повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;

3.2.2.Оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності шляхом впровадження сучасних високотехнологічних технологій в напрямі профілактики та діагностики окремих найбільш інвалідизуючих груп захворювань.

3.3. Реалізація заходів направлених на розвиток закладів культури. 3.3.1. Зміцнення матеріально - технічної бази сфери культури територіальної громади.

3.3.2. Сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної та самодіяльної творчої діяльності, а також збереження національної культурної спадщини;

3.3.3. Увічнення визначних історичних подій, видатних постатей в історії територіальної громади;

3.3.4. Розвиток творчих зв’язків із колектавами з України та зарубіжжя.

3.4. Сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення та різних вразливих груп. 3.4.1. Забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення згідно здержавними програмами;

3.4.2. Соціальний захист та підтримка сімей, члени яких є учасниками антитерористичної операції;

3.4.3. Забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах.

3.5. Підвищення якості надання адміністаривних послуг населенню 3.5.1. Вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері створення ЦНАП в ТГ;

3.5.2. Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування;

3.5.3. Створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

 

               11.Основні завдання та механізми реалізації Програми.

Показники економічного і соціального розвитку  Солотвинської селищної ради на 2021 рік характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.

Досягнення вище зазначених стратегічних цілей буде проводитись шляхом виконання наступних заходів. В свою чергу заходи поділяються по сферах діяльності, напрямках роботи або проблемах, які потребують фінансування.

Основні заходи у 2021 році

 

№ п/п Завдання, заходи та показники Програми соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік Термін виконання

 

Місцевий бюджет

тис. грн.

 

Інші джерела фінансуваннятис.грн.

 

Відділ культури
1 Капітальний ремонт приміщень 2 поверху Солотвинського базового Будинку культури, заміна котельні, облаштування санвузлів. 2021р 500 1000
2 Ремонт опалювальної системи в будинку культури с.Раковець 2021р 500
3 Створення відеопрезентаційних роликів з культурно-туристичної привабливості Солотвинського краю 2021 р 100 100
4 Реконструкція центрального парку в селищі Солотвин ITPark 2021р. 200 500
5 Облаштування оглядової вежі на території с.Манява 2021р 350
Відділ освіти, молоді та спорту
1 Капітальний ремонт газової котельні та заміна газових котлів в Кричківській гімназії 2021р 1300
2 Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення(заміна батерей) Гутівського ліцею 2021р 600
3 Капітальний ремонт даху та укріплення фундаменту Бабченського ліцею 2021р 2000
4 Капітальний ремонт спортивної зали та заміна водостічних труб Марківського ліцею 2021р 500
5 Капітальний ремонт системи опалення Манявського ліцею 2021р 1200
6 Ремонт системи водовідведення Кривецької гімназії 2021р 500
7 Добудова незавершеного будівництва Солотвинського ліцею в смт Солотвин 2021р 959,4 8635,02
8. Заміна покрівлі даху Яблунського ліцею 2021р 2000
9 Придбання шкільних автобусів 2021р. 5000
Відділ ЖКГ
1 Ремонт вуличного освітлення та продовження робіт по реконструкції вуличного освітлення

 

2021 р 150
2 Придбання сміттєвоза та сміттєвих урн 2021 р 2500
3 Поточний ремонт вулиць комунальної власності 2021 р. 500 650
4. Проведення заходів щодо утримання в належному санітарному стані об»єктів комунальної власності 2021р 350 100
5. Покупка газонокосарок, ремонт гаражів 2021р 250
Охорона здоров»я
1 Капітальний ремонт будівель/приміщень закладу охорони здоров»я, у т.ч.із застосуванням енергозберігаючих технологій 2021р 300 3000
2 Створення на базі туберкульозного відділення КНП «Солотвинська лікарня»відділу стаціонарної паліативної допомоги 2021р 200
3 Створенняв структурі лікарні первинної медичної допомоги населенню Солотвинської територіальної громади 2021р 100
4 Відкриття амбулаторії ЗПСМ в с.Маркова 2021р 500
Відділ земельних ресурсів
1 Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Солотвинської селищної ради 2021р 200
2 Виготовлення грошових оцінок населених пунктів 2021р 400
3 Розроблення генеральних планів територій 2021р 420
Солотвинська селищна рада
1 Капітальний ремонт адмінбудівлі в с. Богрівка 2021р. 500
2 Відкриття дошкільної групи Раковецького НВК 2021р 600
3 Берегоукріплення річки Бистриця та потічка Раківчик в с. Раковець 2021р 1200
4 Встановлення автобусної зупинки в с.Раковець 2021р 300
5 Проведення опалення у Будинку культури с.Раковець 2021р 1500
6 Ремонт автомобільної дороги загального користування Кричка-Росільна 2021р 450
7 Встановлення берегоукріплення в урочищі Луги протяжністю 150м 2021р 500
8 Будівництво берегоукріплення річон Бистриця Солотвинська та Манявка 2021р 650
9 Будівництво берегоукріплювальних споруд в с. Гута 2021р 500

 

12.Фінансове забезпечення Програми соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік

Упровадження Програми проводитиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.

Заходи, які включені до Програми, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок:

 • державного фонду регіонального розвитку;
 • коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;
 • субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам;
 • коштів місцевих бюджетів;
 • коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Програма- це живий документ, який потребує постійного обновлення у зв»язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій.

Внесення змін до Програми соціально- економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи Солотвинської селищної ради.

 

 

 

 

© Copyright 2021 -Солотвинська селищна рада - Всі права захищені
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram