Меню

Регуляторна діяльність

Про затвердження положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Солотвинською селищною радою та її виконавчим комітетом

                                                                    УКРАЇНА                                                ПРОЄКТ

Солотвинська селищна рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Восьме демократичне скликання

(друге пленарне засідання)

Четверта сесія

          РІШЕННЯ №

 

від                          2021 року                                                                                                                смт.Солотвин

Про затвердження положення про порядок

здійснення державної регуляторної політики

Солотвинською селищною радою та її виконавчим комітетом

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Солотвинською селищною радою та її виконавчим комітетом (додається).
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Юрія Іванишина та постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку..

 

 

 

Селищний голова                                                                        Манолій Піцуряк

 

 

 

Додаток
до рішення Солотвинської селищної ради
від            2021 р. №

 

 

 

Положення

про порядок здійснення державної регуляторної політики Солотвинською селищною радою та її виконавчим комітетом

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Солотвинською селищною радою  (далі — рада) та її виконавчим комітетом (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1.2. Положення визначає організаційні засади здійснення державної регуляторної політики радою та її виконавчим комітетом у сфері господарської діяльності, що не врегульовані законодавством.

1.3. Відповідальною за реалізацію державної регуляторної політики в раді є постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та  міжнародного співробітництва,  соціально-економічного розвитку(далі – постійна комісія).

1.4. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покладається на відділ економіки та соціально-економічного планування (далі – відділ ).

1.5. Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду радою та її виконавчим комітетом покладається на розробників проектів.

1.6. З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності ради та її виконавчого комітету на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет у розділі «Регуляторна політика» оприлюднюються: план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на рік, план-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності, прийняті регуляторні акти, реєстр діючих регуляторних актів.

1.7. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Порядок здійсненнядержавної регуляторної політики

2.1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає такі процедури:

 • планування діяльності ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів;
 • підготовка проекту регуляторного акта;
 • підготовка аналізу регуляторного впливу;
 • оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;
 • опрацювання одержаних зауважень і пропозицій;
 • подання проекту регуляторного акта на розгляд ради або виконавчого комітету;
 • підготовка постійною комісією або відділом економіки та соціально-економічного плануванняекспертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта;
 • надсилання експертного висновку, проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України;
 • підготовка висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону;
 • розгляд проекту регуляторного акта на засіданні ради або виконавчого комітету;
 • офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта;
 • підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

 

 1. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

3.1. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ради та її виконавчого комітету на наступний календарний рік розробляється відділом економіки та соціально-економічного планування на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів та структурних підрозділів ради. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відділу економіки та соціально-економічного плануванняне пізніше 1 жовтня поточного року.

3.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів (Додаток 1).

3.3. Рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

3.4. За рішенням ради до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів можуть вноситися зміни.

3.5. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні доповнення до нього оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет.

3.6. Якщо проект регуляторного акта, який готується або розглядається, не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта подає відділу економіки та соціально-економічного планування пропозиції про доповнення до цього плану, які повинні бути прийняті протягом не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта або з дня внесення проекту на розгляд регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

 1. Підготовка аналізу регуляторного впливу

4.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

4.2. Розробник проекту регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

4.3. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі, якщо розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником цього органу, установи чи організації.

 

 1. Оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій

5.1. Про оприлюднення проекту регуляторного акта розробник цього проекту повідомляє шляхом розміщення повідомлення (Додаток 2) про оприлюднення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет.

5.2. Одночасно з повідомленням оприлюднюється проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу.

 

 1. Опрацювання одержаних зауважень і пропозицій

6.1. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє (Додаток 3).

 

 1. Подання проектів рішень на розгляд ради або виконавчого комітету

7.1. Подання проектів рішень на розгляд ради або виконавчого комітету та їх реєстрація здійснюється відповідно до Регламенту селищної ради.

 

 1. Забезпечення підготовки експертного висновку

8.1. Постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта (Додаток 4), який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до Державної регуляторної служби України для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

8.2. Експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта Виконавчого комітету готується відділом економіки та соціально-економічного планування.

8.3. Строк підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта не повинен перевищувати 10 робочих днів.

 

 1. Підготовка висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

9.1. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій Державної регуляторної служби постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Додаток 5).

9.2. Висновки про відповідність проекту регуляторного акта Виконавчого комітету готуються відділом економіки та соціально-економічного планування.

9.3. Строк підготовки висновків не повинен перевищувати 10 робочих днів.

 

 1. Особливості розгляду та оприлюднення регуляторного акта

10.1. При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії доповідає висновки цієї комісії, а також пропозиції Державної регуляторної служби разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

10.2. Регуляторні акти, прийняті радою або її виконавчим комітетом офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті селищної ради не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

10.3. Розробник інформує відділ економіки та соціально-економічного планування про оприлюднення прийнятого регуляторного акта, а також надає копії прийнятого регуляторного акта та оприлюдненого повідомлення про його прийняття, для подальшого його внесення до реєстру діючих регуляторних актів.

 

 1. Відстеження результативності регуляторних актів

11.1. З метою відстеження результативності регуляторних актів відділом економіки та соціально-економічного планування, на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів, розробляється план-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відділу економіки та соціально-економічного планування не пізніше 1 грудня поточного року.

11.2. План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів повинен містити дату та номер регуляторного акта, назву регуляторного акта, вид відстеження, найменування підрозділу, відповідального за проведення відстеження, строки виконання заходів з відстеження, види даних (додаток 6).

11.3. Звіт про відстеження результативності підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт та, не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту, оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет.

11.4. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відділу економіки та соціально-економічного планування.

 

 1. Звітування про здійснення державної регуляторної політики

12.1. Рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики радою та її виконавчим комітетом.

12.2. Відділ економіки та соціально-економічного планування готує, а постійна комісія попередньо розглядає питання щодо звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної політики у поточному році.

12.3. Щорічний звіт селищного голови оприлюднюється шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет.

 

 

Секретар селищної ради                                                                                 Василь Мандзюк

 

 

Додаток 1

 

План діяльності Солотвинської селищної ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на _____ рік

№ п.п. Вид і назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки проекту Відповідальний за розробку
1 2 3 4 5

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 2

 

Сторінка ради в мережі Інтернет

 

Дата

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Солотвинської селищної ради  «Про_____________________________________»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється: проект рішення Солотвинської селищної ради  «Про ______________________________» та аналіз його регуляторного впливу;

Вказаний проект регуляторного акта передбачає __________________________________.

Розробником зазначеного проекту регуляторного акта є ______________________. Поштова адреса: __________________________. Електронна адреса: _______

Проект рішення Солотвинської селищної ради  «___________________________________» та аналіз його регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Селищної ради: solotvyn.if.ua

Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу становить один місяць з дня його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рішення приймаються на поштову або електронну адресу його розробника.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

 

Таблиця розгляду зауважень і пропозицій до проекту рішення Солотвинської селищної ради  «Про ________________________________________»

 

Зауваження та пропозиції Спосіб врахування або мотиви відхилення
 

 

 

 

Додаток 4

СОЛОТВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Івано-Фанківського району

Івано-Франківської області

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та  міжнародного співробітництва,  соціально-економічного розвитку..

 

Експертний висновок

щодо регуляторного впливу проекту рішення Солотвинської селищної ради «Про ________________________________________»

 

Проект акта внесено: ______________________ (суб’єкт внесення, реєстраційний №, дата)

 

Загальна характеристика проекту акта.Вказаний проект регуляторного акта передбачає ________________________________________________________________________.

 

Регуляторний вплив. Проект регуляторного акта __________________________________________________________________________________.

 

Голова комісії                       (підпис)                         ПІБ

 

Дата

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Додаток 5

СОЛОТВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Івано-Фанківського району

Івано-Франківської області

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та  міжнародного співробітництва,  соціально-економічного розвитку..

 

Висновок

про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

 1. Назва проекту регуляторного акта: «Про __________________________________».
 2. Найменування розробника: _______________________________________________.
 3. Висновок щодо відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проект рішення відповідає (не відповідає) вимогам, визначеним у статті 4 Законі України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема:
 1. Висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. Проект рішення відповідає (не відповідає) вимогам, визначеним у статті 8 Законі України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема:
 1. Узагальнений висновок щодо проекту. Враховуючи викладене, комісія рекомендує __________________________________________________________________________________.

 

Голова комісії                       (підпис)                         ПІБ

 

Дата

Додаток 6

 

План-графік проведення у _____ році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Солотвинською селищною радою та її виконавчим комітетом

 

№ п.п. Дата та номер регуляторного акта Назва регуляторного акта Вид відстеження Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів з відстеження Вид даних
1 2 3 4 5

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram