Меню

Структурні підрозділи

Посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Солотвинський селищний голова

_____________ Манолій Піцуряк

«____» _______________ 2021 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

інспектора військово-облікового столу

загального відділу

Солотвинської селищної ради

 

 

І. Загальні положення

1.1. Інспектор військово-облікового столу загального відділу Солотвинської селищної ради належить до категорії службовців.

1.2. Інспектор військово-облікового столу  загального відділу призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою з дотриманням вимог  Кодексу  законів  про працю України.

1.3. Інспектор військово-облікового столу  загального відділу підпорядкований селищному голові, старості та заступнику керуючого справами-начальнику загального відділу,  підзвітний та підконтрольний відділу внутрішніх справ та військовому комісаріату. Виконує рішення селищної ради та її виконавчого комітету, службові доручення селищного голови,  відділу внутрішніх справ та військового комісаріату надані в межах їх повноважень.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

2.1. Грамотно та доцільно виконувати функціональні обов’язки, застосовувати закони та нормативні акти.

2.2.Здійснює облік військовозобов’язаних та організаційні заходи щодо їх призову до лав збройних сил України:

- по обліку  військовозобов’язаних  в роботі  керуватися  Законом України «Про загальний військовий обов’язок»;

- в  установлений  строк приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників,що прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх при вибутті в іншу місцевість;

- виявляє  військовозобов’язаних, що не стоять на  військовому  обліку  і допризовників, що не пройшли приписку, і  відповідно перших приймає на облік,а других - направляє у  військкомат;

- сповіщати  на  вимогу  військкомату   військовозобов’язаних  і  призовників  про їх  виклик у військкомат і сприяти своєчасній явці;

- веде  облік всіх  підприємств,які  знаходяться  на  території  ради, здійснює  систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше одного разу в рік проводити звірку  облікових даних;

- вносить  в  карточки  первинного обліку і в списки всі зміни і щомісячно повідомляє військкомат;

- звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. В ці ж строки  вивірені дані  первинного обліку  звіряти  з  обліковими  даними  військкомату;

- складати і щорічно в грудні представляти у  військкомат  списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто підлягає приписці;

- враховувати  військовозобов’язаних і призовників, що заявили  про зміну стану їх здоров’я, і один раз в місяць повідомляти про це у військкомат;

- роз’яснює громадянам обов’язки по військовому обліку і здійснювати контроль за дотриманням ними правил військового обліку. На порушників вимог складати протоколи і представляти у військкомат;

2.3. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території селищної ради.

2.4. Готує  інформацію,  доповіді на  засідання виконкому  селищної ради, відповіді на листи   стосовно  питань  обліку  і  призову  юнаків  до  лав  армії.

2.5. Виконує інші доручення в межах своїх повноважень.

 

ІІІ. Права

3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2.На оплату праці залежно від посади, яку займає.

3.3.На просування по службі відповідно до професійної роботи.

3.4.На соціальний і правовий захист.

3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних звинувачень або підозри  щодо себе.

3.6.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

ІV. Кваліфікаційні вимоги

4.1. Освіта середньо спеціальна або повна загальна  середня,  знання військової  справи. Без вимог до стажу роботи.Вільне володіння державною мовою.

 

V. Повинен знати

5.1.Інспектор військово-облікового столу  загального відділу Солотвинської селищної ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної  Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями Солотвинської селищної ради та виконавчого комітету.

5.2.Військову  справу, основи цивільного права.

5.3.Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи.

5.4.Основи комп’ютерної грамотності та відповідні програмні засоби.

VI. Відповідальність

6.1.Інспектор військово-облікового столу загального відділу Солотвинської селищної ради за невиконання чи неналежне виконання службових  обов’язків, перевищення своїх повноважень, несе цивільну, адміністративну або дисциплінарну  відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

VII.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Інспектор військово-облікового столу загального відділу Солотвинської селищної ради взаємодіє, у процесі виконання покладених на нього завдань, з структурними підрозділами селищної ради, органами місцевого самоврядування, в частині здійснення делегованих повноважень, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

7.2. На період відпустки або на час відсутності інспектора військово-облікового столу загального відділу його обов'язки виконує діловод загального відділу, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 

VIII.Охорона праці

8.1. Інспектор військово-облікового столу загального відділу Солотвинської селищної ради зобов’язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Дотримуватися порядку дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Заступник керуючого справами -        __________                  М. Мандзюк

(підпис)

начальник загального відділу                         

        

Зпосадовоюінструкцієюознайомлений (а):

____________                            __________              ________________________

(дата)                 (підпис)                                              (ПІБ)

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram