Антикорупційна діяльність

Пам’ятка працівникам селищної ради щодо фінансового контролю

Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

Метою пам’ятки є ознайомлення працівників селищної ради з ключовими положеннями Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) в частині питань щодо фінансового контролю, а саме: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняу разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу""Про службу в органах місцевого самоврядування",Закону України «Про запобігання корупції» та інших законів України.

Відповідно до статті 45 закону особи, зазначені у пункті 1підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, та особа, зазначена у пункті 4 (крім осіб, які балотуються кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міськихголів) частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленному цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, подає таку декларацію впродовж п’ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень відповідно депутата, сільського, селищного, міського голови.

Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", цього та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності.

Звертаємо увагу на обов’язковість подачі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, а також протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення)до складуконкурсної або дисциплінарної комісії, які  зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

До таких осіб відносяться: представники  громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

Пам’ятка розроблена уповноваженою особою із  запобігання та виявлення корупції Солотвинської селищної ради

© Copyright 2021 -Солотвинська селищна рада - Всі права захищені
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram