Меню

Структурні підрозділи

Посадова інструкція

      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                        селищний голова

                                                        Солотвинської селищної ради

                                                         __________М.В.Піцуряк

                                                         «____»__________2021р.

 

         Посадова інструкція

                Спеціаліста по інформуванню та роботі з громадськістю

Солотвинської селищної ради

1.Загальні положення

1.1.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю Солотвинської селищної ради призначається на посаду та звільняється з посади Солотвинським селищним головою відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю підпорядковуються селищному голові.

1.3.На посаду спеціаліста по інформуванню та роботі з громадськістю призначається особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам.

 

2.Завдання та обов'язки.

Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю зобов'язаний:

2.1.Залучає широку громадськість до процесів формування державної політики у галузі створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації.

2.2.Забезпечує ефективну взаємодію селищної ради та її структурних підрозділів із засобами масової інформації та громадськістю.

2.3.Здійснює інформаційні програми з метою інформування засобів масової інформації і громадськості про плани, досягнення і принципи функціонування селищної ради та підпорядкованих їй структурних підрозділів, установ, підприємств.

2.4.Організовує прес-конференції, зустрічі із громадськістю, виступи у засобах масової інформації.

2.5.Бере участь в організації прес-конференцій, брифінгів селищного голови: запрошує журналістів, складає списки запрошених журналістів, готує приміщення для проведення заходу.

2.6.Готує матеріали для преси, інформаційні повідомлення та заяви.

2.7.Організовує оперативне реагування на критичні виступи, та повідомлення у засобах масової інформації.

2.8.Забезпечує взаємодію із фахівцями інших органів і установ виконавчої влади стосовно обміну інформаційними матеріалами.

2.9.Вносить пропозиції щодо планування іміджевих заходів та висвітлення основних моментів життєдіяльності селищної ради та її структурних підрозділів.

2.10.Організовує підготовку інформаційних, аналітичних матеріалів, проектів розпоряджень, рішень.

2.11.Бере участь у безпосередній організації та проведенні сільських заходів, зборів громадян за місцем проживання, громадських слухань з питань місцевого значення.

2.12.Забезпечує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і порядку, встановленому законодавством.

2.13.Бере участь у підготовці матеріалів, необхідних для проведення заходів, за які несе відповідальність.

2.14.Готує матеріали до місцевих засобів інформації щодо висвітлення діяльності Солотвинської селищної ради з питань реалізації державної політики.

2.15.Готує довідки, звіти, інформації, інструктивно-методичні матеріали з питань інформаційної діяльності.

2.16.Бере участь у забезпеченні висвітлення діяльності Солотвинської селищної ради та розміщення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів на офіційному веб-сайті.

2.17.Виконує відповідно до законодавства інші завдання та доручення селищного голови.

 

3.Права.

Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю має право:

3.1.Користуватися правами і свободами, які гарантують громадянам України Конституція і Закони України, брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень.

3.2.Одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для виконання своїх обов'язків.

3.3.Представляти в межах повноважень, обумовлених керівництвом, інтереси громади у державних, громадських та інших організаціях.

3.4.Знайомитися з проектами рішень селищної ради.

3.5.Готувати пропозиції щодо вдосконалення роботи.

 

4.Кваліфікаційні вимоги.

4.1.Повна вища освіта або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи, добре обізнані з комп'ютерними технологіями, вільно володіють українською мовою.

5.Повинен знати.

5.1.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю у своїй діяльності повинен знати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Закон України »Про порядок висвітлення діяльності державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», інші законодавчі й нормативні документи за напрямом діяльності, рішення селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядчі акти селищного голови, цю посадову інструкцію.

 

6.Відповідальність.

6.1.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, правил внутрішнього розпорядку, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень.

6.2.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

7.Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

7.1.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з усіма структурними підрозділами селищної ради з питань отримання від них необхідної інформації та даних, які потрібні для ефективної організації роботи.

7.2.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю взаємодіє із представниками органів влади, органів місцевого самоврядування, обласної ради, управліннями та установами з питань, що належать до її компетенції.

7.3.На час відсутності спеціаліста по інформуванню та роботі з громадськістю його обов'язки виконує особа, призначена розпорядженням селищного голови Солотвинської селищної ради.

 

8.Охорона праці.

8.1.Спеціаліст по інформуванню та роботі з громадськістю зобов'язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Погоджено:

 

Начальник відділу економіки та

соціально-економічного планування                                                  Купчак Л.Д.

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram