Меню

Відділ культури, туризму, національностей та релігії

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ЗАКЛАДУ КЛУБНОГО ТИПУ

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                     Розпорядження начальника відділу культури,

                                  туризму, національностей та релігій

                        Солотвинської селищної ради

                                                                                   від  _____________

                                          ________________________  Суслик І.Ф.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ЗАКЛАДУ КЛУБНОГО ТИПУ

___________________________________________________________________

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Призначення на посаду керівника клубного закладу та звільнення з неї здійснюється наказом начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.2. Керівник клубного закладу безпосередньо підпорядковується начальнику відділу культури, туризму, національностей та релігій.

1.3. У процесі своєї діяльності керівник клубного закладу керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури і мистецтв України, іншими нормативними документами, а також локальними правовими актами та цією посадовою інструкцією.

1.4. Керівник клубного закладу отримує від керівництва відділу культури матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.

1.5. Керівник клубного закладу систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з підлеглими працівниками.

2.ЗАВДАННЯ І ОБОВ'ЯЗКИ

Керівник клубного закладу:

2.1. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності клубного закладу.

2.2. Організує роботу клубного закладу.

2.3. Відповідно до діючого законодавства забезпечує виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення.

2.4. Організує вивчення і впроваджує в практику нові форми і методи культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, всебічно сприяє розвитку ініціативи й самодіяльності населення.

2.5. Створює сприятливі умови для творчої діяльності різних категорій населення, дбає про підвищення ролі і значення клубного закладу, як осередку збереження, відродження й розвитку національних культурних традицій, звичаїв та обрядів, зокрема, місцевих, історичної спадщини краю.

2.6. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю будинку культури.

2.7.  Складає плани творчо-виробничої і фінансово-господарської діяльності будинку культури з застосуванням соціально-економічних умов.

2.8. Організовує:

2.8.1. Проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм творчої діяльності.

2.8.2. Проведення спектаклів, концертів, театрально-видовищних та виставкових заходів, як силами власного творчого колективу, так і запрошених виконавців.

2.8.3. Демонстрацію кінофільмів, і т.п..

2.8.4. Проведення консультацій і лекторіїв, проведення тематичних вечорів, творчих зустрічей, екскурсій та інших форм просвітницької діяльності;

2.8.5. Проведення масових театралізованих свят та вистав, народних гулянь, обрядів і ритуалів, у відповідності з місцевими звичаями і традиціями.

2.8.6. Організацію дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення вечорів відпочинку та танців, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих свят, ігрових і культурно-розважальних програм.

2.8.7. Організацію роботи кафе, салонів, куточків живої природи, ігротек, читальних залів, більярдних залів, кегельбану тощо.

2.8.8. Роботу спортивно-оздоровчих клубів та секцій, груп туризму та здоров'я, проведення спортивних виступів, фізкультурно-масових змагань.

2.8.9. Надання в рамках можливостей будинку культури різноманітних платних послуг соціально-культурного характеру населенню, з урахуванням запитів і потреб.

2.8.10. Надання сценічних майданчиків для проведення гастрольних та виїздних заходів театрів, концертних організацій, для здійснення спільних проектів і програм відповідно до укладених договорів.

2.9. У межах наданих йому повноважень вирішує фінансові та матеріальні питання діяльності будинку культури.

2.10. Забезпечує оснащення установи необхідним технологічним, інженерним обладнанням, інвентарем, матеріалами та здійснює контроль за їх використанням.

2.11. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт будівель, споруд, приміщень будинку культури та устаткування.

2.12. Вирішує всі питання, пов'язані з наданням послуг клієнтам і відвідувачам будинку культури, в тому числі розглядає претензії та скарги, пов'язані з якістю наданих послуг.

2.13. Займається питаннями розміщення реклами послуг, що надаються будинком культури, в засобах масової інформації з метою залучення клієнтів.

2.14. Діє від імені клубного закладу.

2.15. Забезпечує зберігання закріпленого за клубним закладом майна.

3.ПРАВА

Керівник клубного закладу має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень відділу культури, національностей та релігій, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. Розпоряджатися матеріальними цінностями в межах своїх повноважень.

3.7. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію в системі післядипломної освіти.

3.8. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Керівник клубного закладу несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

5.КЕРІВНИК КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Чинне законодавство в галузі культури.

5.2. Чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність.

5.3. Форми і методи організації роботи з населенням із урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей.

5.4. Сучасні методи господарювання та управління.

5.5. Основи трудового законодавства.

5.6. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

6.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років (у сільській місцевості - без вимог до стажу роботи).

 

Начальник відділу культури,

туризму, національностей

та релігій   Солотвинської

селищної ради                                                                                  Суслик І.Ф.

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

___________

(підпис)

 

________________

(ПІБ)

 

____________ р.

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram