Меню

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я

Рекомендації для проведення атестації робочих місць

Правовою  основою  для  проведення  атестації  є   чинні законодавчі й нормативні  акти з і питань охорони гігієни праці, перелік професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне  забезпечення  та  інші  пільги і  компенсації залежно від умов праці. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес,  обладнання,  використовувані сировина і матеріали  можуть

бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.  Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках N 1 і N 2 передбачено  показники  умов праці,  атестацію проводять тільки за цими показниками.

Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому   місці   шкідливих   і   небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища,  важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів,  санітарних норм і правил;

обгрунтування і віднесення робочого   місця   до   відповідної

категорії за шкідливими умовами праці;                                                                                                                                                                                                           •

розв'язання спорів,  які  можуть виникнути  між   юридичними особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці,  пільг і компенсацій;

розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення працюючих;

вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і технології,  удосконалення  порядку   та   умов   установлення   і призначення пільг і компенсацій.

Лабораторно-інструментальні заміри  для атестації робочих місць за умовами  праці  проводить  лабораторія ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» єдина  в області , яка акредитована  на проведення таких робіт.

У зв’язку з тим, що в нашій області відсутні інші лабораторії, які проводять такі лабораторні дослідження, пропоную направляти  спеціалістів, відповідальних з цього напрямку роботи, де проводиться атестація робочих місць до фахівців  ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» ( вул.Шевченка 4, м.Iвано-Франкiвськ,  76018   тел. 53-30-30, Левицький Богдан Петрович).

 

 

Начальник відділу                                           

Валентина ЛЕВИЦЬКА

 О.Глушко

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram